• Zasady gry
    1. Talię gier tasujemy i rozdajemy uczestnikom. Ci trzymają swoje karty w ręku, rewersem do góry.
    2. Gracz rozpoczynający bierze pierwszą kartę z wierzchu swojego stosu, odwraca ją i wybiera jeden z atrybutów.
    3. Reszta graczy również odwraca pierwszą kartę ze swojego stosu, podając swoje wartości przypisane do danej cechy.
    4. Gracz, który ma najwyższą liczbę punktów, wygrywa – zabiera karty pozostałych graczy i umieszcza je na spodzie swojego stosu.
    5. Wygrywa ten, go zbierze wszystkie karty!